物品 "Blomqvist"

博客文關於 "Blomqvist"

成交價 "Blomqvist "

Adelsteen Normann
Fjordlandskap\nOlje på lerret, 142x184 cm Signert nede til høyre: A Normann\nPROVENIENS Privat samling, Göteborg Privat samling, London\nLITTERATUR Jens Thiis: "Norske malere og billedhuggere", Kristiania 1904 Bjørn Tore Pedersen, Adelsteen Normann, Norges fjordmaler, 2009 variant avbildet side156 "Det er ikke til at undres over, at disse grovt effektfulle, flot og bredt malte og særdeles dekorative kolossalbilleder har vakt beundring på de store europeiske udstillinger. Og det er rimelig at Adelsteen Normann er viden kjent som maleren av midnattsolens land. Mer en nogen anden norsk maler har utvilsomt Normann bidraget til at lede turiststrømmen ind over sit fædreland." Thiis Blomqvist
Fredrik Raddum
"Man decomposing" 2008\nSpraymalt epoxy på skinnstol, HØYDE 93 LENGDE 140 BREDDE 89\nLITTERATUR K Kathleen Lillo-Stenberg, D2, 2015 Kistefos-Museet "Fall Out" Utstillingskatalog 2013. Avbildet side 65 Aros Århus Kunstmuseum "Get lost...." Utstillingskatalog 2011. Avbildet side 102\nUTSTILT "Fredrik Raddum", Galleri Brandstrup, Oslo 2008 "Get Lost" Aros Århus Kunstmuseum, 2011 "Fall Out" Kistefos-museet 2013\n"Humor er kjempeviktig for meg! Jeg mener kunst skal ønske en dialog med publikum, og da bruker jeg gjerne humor, farger, figurasjon og det tredimensjonale for å få kontakt med betrakteren. Folk kan gjerne le, men jeg håper latteren setter seg litt i halsen. Det er alltid noe annet bak humoren." Fredrik Raddum Blomqvist
Kjell Erik Killi Olsen
Figurer i blått rom, 1993\nOlje på lerret, 150x120 cm Signert og datert på baksiden: Kjell Erik Killi Olsen 1993\nUTSTILT "Kjell Erik Killi Olsen" Galleri Ismene, Trondheim 1993, kat. nr 37 Blomqvist
Frederik Collett
Vinterlandskap med hus ved Mesna, 1910\nOlje på lerret, 70x95 cm Signert og datert nede til høyre: F C 10\nUTSTILT Lillehammer Kunstmuseum 1997\nLITTERATUR Svein Olaf Hoff og Ingrid Blekastad "Naturalisten Frederik Collet", utstillingskatalog, avbildet som kat. nr 34\nCollett ble fra 1880-årene vår første helårs friluftsmaler. Hans landskapsskildringer var av en naturalistisk karakter og han er særlig kjent for sine vinterbilder fra Lillehammer-traktene. En viktig grunn til at Lillehammer ble kjøpstadsanlegg var mulighetene man så i elven Mesna. Elver var et av de viktigste utgangspunkt for den tidlige industrien, og mulighetene for industri i Lillehammer var opplagte med Mesnaelven som nærmeste nabo. I dette maleriet er det dog ikke elven, som en del av en industriutvikling som interesserer kunstneren, men den klare, fine vinterdagen og dens lysvirkninger i den snødekkede naturen. En liten fugl i høyre hjørne er ikke bare en morsom detalj, men kanskje også et vitne om at våren snart er i anmarsj?\nLITTERATUR Vidar Poulsson: "Frederik Collett" i "Norsk kunstnerleksikon" Oslo 1982, bind 1, side 420-422 Arne Stenseng: "Frederik Collett" Oslo 1947 Ingrid Blekastad: "Naturalisten Frederik Collett" Lillehammer Kunstmuseum 1997\nFredrik Collett var den første norske maleren som fikk bygget seg et friluftsatelier. Han hadde sett dette i bruk av de engelske malerne under sitt studieopphold i Wales, og konstruerte flere ulike typer, både til seg selv og for andre.Disse enkle brakkekonstruksjonene gjorde det mulig å sitte ute, selv midtvinters, og male direkte etter naturen. Mens Colletts lærer Gude, som også var opptatt av friluftsmaleriet, nøyde seg med å samle skisser i den frie natur, tilstrebet de engelske malerne å male hele bildet ferdig utendørs. Helst skulle de også bare male under identiske lys- og værforhold. Den samme metoden ble senere tatt i bruk av de franske impresjonistene, og Collett kom også til å sverge til denne arbeidsformen.\nI 1888 skrev Andreas Aubert i Dagbladet: "Blandt vor Generations Friluftsmalere er, saavidt jeg ved, Collett den første herhjemme. En Stund før Thaulow og Werenskiold kom hjem, byggede han sig et flytbart Skur som han kunde male ude i midtvinters. Hans Opfatning og hans maleriske Udførelse er lige originale. I en djerv Teknik skildrer han Vinterens Dvale under det hvide Snedekke med det sorte Elveløbs langsomme og tungsindige livspuls."\nMotivet i dette bildet viser de gamle barke- og vadmelstampene på Stampesletta ved Mesnaelven. I et brev til Lars Jorde betegner Collett selv stedet som "Motiv No I". Gjennom flere år installerte han seg her med sitt friluftsatelier og malte en rekke bilder med ulike motiver herfra. Vinterbildene, og særlig motivene langs Mesna, er de mest ettertraktede av Colletts malerier. Blomqvist
Hans Heyerdahl
Fjellandskap fra Tuddal\nOlje på lerret, 110x80 cm Signert nede til venstre: Heyerdahl\nHans Heyerdahl ble tidlig sett på som svært talentfull og reiste allerede som 17-åring fra sin barndomsby Drammen. Det var kunstakademiet i München som var målet for de første studiene i utlandet. Men det var særlig møtene med fransk realisme og naturalisme under oppholdet i Paris fra 1878-1882, som har gitt grunnlaget for formspråk og motiv i hans kunst. Blomqvist

找住址和電話號碼於 Blomqvist

Blomqvist
Blomqvist Kunsthandel as
Tordenskiolds gate 5
0160 Oslo
T:+47 22 70 87 70
art@blomqvist.no
廣告